(1)
Gümüş, Y. Safranbolu Yöresinde Safran Bitkisi Ve Safran Kültürü Üzerine Halkbilimsel Bir İnceleme. trk dergisi 2021, 2, 1-23.