Gümüş, Y. “Safranbolu Yöresinde Safran Bitkisi Ve Safran Kültürü Üzerine Halkbilimsel Bir İnceleme”. Trk Dergisi, c. 2, sy 1, Haziran 2021, ss. 1-23, https://trkdergisi.com/index.php/trk/article/view/37.