KARABULUT, M., ve K. TOHUMCU. “Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” Romanının René Girard’ın ‘Üçgen Arzu Modeli’ne Göre İncelenmesi”. Trk Dergisi, c. 2, sy 2, Aralık 2021, ss. 1-15, doi:10.5281/zenodo.5806578.