Editör Kurulu

İMTİYAZ SAHİBİ

Doç. Dr. Mustafa KUNDAKÇI

BAŞ EDİTÖRLER

Doç. Dr. Mustafa KUNDAKCI

Dr. Öğr. Üyesi Can DOĞAN

Dr. Öğr. Görevlisi Yılmaz BACAKLI

Eğt. Gör. Yalçın ALTAY

 

BÖLÜM EDİTÖRLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Can DOĞAN

Dr. Muhammed Fatih ERTAŞ

 

YABANCI DİL DÜZELTİ

Dr. Öğr. Üyesi Saidbek BOLTABAEV

Arş. Gör. Mustafa CANLI

 

METİN İNCELEME VE DÜZELTİ

Öğr. Gör. Oğuzhan YILDIRIM

Öğr. Gör. Salih  TURAN

 

YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİ

Azerbaycan:    Doç. Dr. Siyavuş KASIMOV                                           Bakü Avrasya Üniversitesi

Kazakistan:     Doç. Dr. Sanay Gavhar ERALIKIZI                                M. Kh. Dulati Taraz Devlet Üniversitesi

Kırgızistan:     Prof. Dr. Meerim KOLBAYEVA                                       Kırgızistan Milli İlimler Akademisi

Özbekistan:    Prof. Dr. Nodirkhon KHASANOV                                  Mirza Uluğbek Özbekistan Milli Üniversitesi

Rusya:              Doç. Dr. Kireeva İrina ANATOLEVNA                            Uluslararası Moskova Üniversitesi

Tataristan:      Doç. Dr. Feride TAGİROVA                                             Tataristan Bilimler Akademisi

Türkmenistan:  Dr. Öğr. Üyesi Janibekov KAKAJAN                            Mahtumkulu Dil ve Edebiyat Yazmaları Enstitüsü 

 

 

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Abbasov Əbülhəsən FƏRAD OĞLU                                                    Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Prof. Dr. Ali GÜNEŞ                                                                                               İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Prof. Dr. Faruk ÇOLAK                                                                                          Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR                                                                            Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Hikmet KORAŞ                                                                                       Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER                                                                             Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Prof. Dr. Nazim HÜSEYNLİ                                                                                  Bakü Avrasya Üniversitesi

Prof. Dr. Meerim KOLBAYEVA                                                                             Kırgızistan Milli İlimler Akademisi

Prof. Dr. Nodirkhon KHASANOV                                                                       Mirza Uluğbek Özbekistan milli Üniversitesi

Prof. Dr. Uluğbek HAMDAMOV                                                                          Özbekistan Cumhuriyeti İlimler Akademisi

Prof. Dr. Yerden KAZHYBEK                                                                                 Kazakistan Ahmet Baytursunov Dilbilim Enstitüsü

Prof. Dr. Zeki TEKİN                                                                                              İzmir Bakırçay Üniversitesi

Doç. Dr. Siyavuş KASIMOV                                                                                  Bakü Avrasya Üniversitesi

Doç. Dr. Adayeve Ermek SABİRBAYKİZİ                                                            Nazarbayev Üniversitesi

Doç. Dr. Alsou KAMALIEVA                                                                                  Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Allahverdiye  Əlövsət VİLAYT OĞLU                                                   Bakü Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Aşkın ÇELİK                                                                                            Kafkas Üniversitesi

Doç. Dr. Ensenov Kanat ALEKSEYULI                                                                Avrazya Enstitüsü

Doç. Dr. Fatih KAYA                                                                                              Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Feride TAGİROVA                                                                                  Tataristan Bilimler Akademisi

Doç. Dr. Jasurbek MAHMUDOV                                                                      Mirza Uluğbek Özbekistan Milli Üniversitesi

Doç. Dr. Kireeva İrina ANATOLEVNA                                                                 Uluslararası Moskova Üniversitesi

Doç.Dr. Kortabayeva GULZHAMAL                                                                  El Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Doç. Dr. Mzisa BUSKIVADZE                                                                             Tiflis Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Muhammet Nurettin CİCİOĞLU                                                         Batman Üniversitesi

Doç. Dr. Rəhimov Mütəllim KARA OĞLU                                                           Bakü Avrasya Üniversitesi

Doç. Dr. Ramazan CANSOY                                                                                 Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Recep TEK                                                                                               Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr.Sadykova DAMEZHAN                                                                                 Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi

Doç. Dr. Sanay Gavhar ERALIKIZI                                                                      M. Kh. Dulati Taraz Devlet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÇETİN                                                                           Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Çetinkaya                                                                         Dicle Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Janibekov KAKAJAN                                                                    Mahtumkulu Dil ve Edebiyat Yazmaları Enstitüsü 

Dr. Öğr. Üyesi Kerim TUZCU                                                                               Siirt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Meder SALİEV                                                                              Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ATEŞ                                                                        Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Saidbek BOLTABAYEV                                                                 Karabük Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tahir BİLİRLİ                                                                                 Karabük Üniversitesi

Dr. Muhammed Fatih ERTAŞ                                                                                İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi