Kazak Halkının Milli Oyunlarının Toplanması ve İncelenmesi

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРЫНЫҢ ЖИНАЛУЫ МЕН ЗЕРТТЕЛУІ


Özet Görüntüleme: 61 / PDF İndirme: 67

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7497116

Özet

Makale, Kazak halkının milli oyunlarının derlenmesi ve incelenmesine önemli katkılarda bulunan etnografik bilim adamlarının ve Rus Oryantalistlerin çalışmalarının bilimsel bir incelemesini sunmaktadır. 17. ve 18. yüzyıllarda Rusya topraklarından Kazak topraklarına gönderilen araştırmacıların Ulusal Oyunlar üzerine yaptıkları özgün çalışmaların küçük bir analizi yapılacak ve etnografik bilim adamları adım adım bilimsever okuyucuya tanıtılacaktır.

Bilimsel incelemede Kazak Milli Oyunlarını derinlemesine inceleyerek, toplayarak, gruplandırarak ve kitaplaştırarak yayınlayarak milletin kültürüne önemli katkılarda bulunan A. A. Divayev gibi bilim adamlarının çalışmaları üzerinde durulacaktır. Sovyet döneminde milli oyunlarımızı derleyip sistemleştiren, etnopedagoji ve spor müsabakaları alanına girmesine öncülük eden birçok bilim adamının çalışmaları ele alınacaktır. Makalede, bağımsızlık döneminin genç bilim adamlarının Kazak oyunlarıyla ilgili bilimsel çalışmaları ve eski oyunların adları üzerine yaptıkları araştırmalar ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Makale ayrıca öğretmenler ve genç bilim adamları için bilimsel bilgiler sağlamakta, Kazak Ulusal Oyunlarının incelenmesinin tarihini, gruplandırılmasını, ders kitaplarına dahil edilme aşamalarını ve eğitim alanındaki uygulamalarını anlatmaktadır. Spor ve milli bilgiler, geleneksel eğlence türlerinin bilimsel birikimleri, etnografya tarihine atıflar, eski el yazmaları ile çalışılarak sağlanan tarihsel veriler sunulmaktadır.

I. Rychkov, P. Pallas, F. S. Efremov, P. Kondyrev, E. A. Alektorov, A. Divaev, I. G. Andreev, G. V. Plehanov, A. A. Pokrovsky, A. Vasiliev, M. Gavrilov, M. Gunner, A. Kunanbaev, M. Auezov, M. Zhumabaev, E. Sagindykov, M. Tanekeev, B. Totenaev, M. Balgymbaev, A. Burkitbaev, E. Muhiddinov, A. Kuralbekuly, A. Sakimbayuly, M. Shotaev gibi bilim adamlarımızın milli oyunlar üzerine yazdıkları bilimsel çalışma ve düşüncelerin küçük bir özeti verilir ve yeni görüşler ifade edilir.

     

İndir

Yayınlanmış

2022-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

ALTYBAEV, S., & ABDIKADIROVA, T. R. (2022). Kazak Halkının Milli Oyunlarının Toplanması ve İncelenmesi: ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРЫНЫҢ ЖИНАЛУЫ МЕН ЗЕРТТЕЛУІ. Trk Dergisi, 3(2), 35–49. https://doi.org/10.5281/zenodo.7497116