Nurettin Topçu’nun Eğitim Anlayışında Öğretmenin Rolü ve İdeal Özellikleri


Özet Görüntüleme: 1631 / PDF İndirme: 822

Yazarlar

  • Harun KADIOĞLU KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Emrah EKİCİ Milli Eğitim Bakanlığı

Anahtar Kelimeler:

Nurettin Topçu, Eğitim, Okul, Muallimin Misyonu, İdeal Öğretmen

Özet

Bu araştırmanın amacı, eğitim ve öğretmenlik üzerine görüş ve önerileri bulunan Nurettin Topçu’nun öğretmenlik mesleğine yüklediği misyonu ve tasvir ettiği ideal öğretmenin özelliklerini ortaya çıkarmaktır. Nitel olarak desenlenen çalışma, doküman incelemesi yoluyla gerçekleştirilmiş, verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman olarak, Nurettin Topçu’nun Türkiye’nin Maarif Davası ve Yarınki Türkiye isimli eserleri esas alınmıştır. Yazar, adı geçen eserlerinde “maarif” yani eğitim meselesini ulvi bir dava formunda ele almıştır. Bu davanın merkezine ise aksiyoner olarak öğretmeni yerleştirir. Topçu, çalışmaya konu olan eserlerinde toplumun gelişmesinde ve aydınlanmasında öğretmenlerin önemli bir rolü olduğunu söyler. İlim sahibi olarak nitelediği öğretmenler için muallim kelimesini kullanmayı tercih eden Topçu, muallimlere önemli misyonlar yükler ve bu misyonu yerine getirebilecek öğretmenlerin bazı ideal özelliklere sahip olması gerektiğini belirtir. O, muallimlerin milli ve kadim değerlerle donandıklarında ideal özelliklere sahip olacaklarını ifade ederken, bu ideal özellikleri taşıyan öğretmenlerin toplumunun ilerlemesinde önemli rolleri olabileceğini vurgulamaktadır. Bu bakımdan öğretmenliğin alelade bir meslek olmadığına inanır. Topçu’ya göre muallimler, öğreten, terbiye eden, yol gösteren, iyi üslup sahibi, hayatın aktörü, ruhların sanatkârı, ilmin yayıcısı, memleketin atisi, medeniyet kurucusu olan kendilerine has özellikte mukaddes bir mesleğin sahibidirler. Bu özelliklerle donanmış öğretmenin toplumun en aktif bireyi olduğunu düşünen Topçu, toplumu şekillendirecek olanların muallimler olduğuna inanmaktadır. Bu araştırmayla, Nurettin Topçu’nun eğitim anlayışını hayata aksettirebilecek bir öğretmenin sahip olması gereken ideal özellikler onun “Türkiye’nin Maarif Davası” ve “Yarınki Türkiye” adlı eserleri temel alınarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, Nurettin Topçu’nun eğitim anlayışının ideal insanı var etmek amacı taşıdığı, bu ideal insanı yetiştirme sorumluluğunu da ideal özelliklere sahip öğretmenlere yüklediği görülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

2020-12-29

Nasıl Atıf Yapılır

KADIOĞLU, H., & EKİCİ, E. (2020). Nurettin Topçu’nun Eğitim Anlayışında Öğretmenin Rolü ve İdeal Özellikleri. Trk Dergisi, 1(1), 40–58. Geliş tarihi gönderen https://trkdergisi.com/index.php/trk/article/view/19