COVID-19 Pandemisi Sürecinde Sosyal Medya Üzerinden Astrolojiye Sosyolojik Bir Bakış


Özet Görüntüleme: 623 / PDF İndirme: 359

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.5810742

Anahtar Kelimeler:

Manevi Arayış, COVID-19, Sosyal Medya, Astroloji, Takipçi

Özet

COVID-19 pandemisi uzun suredir insanların maddi ve manevi dünyasında kırılmalar yaratmıştır. Sosyal yaşamın bütün yönlerini etkileyen pandemi, bireylerin gündelik pratiklerini ve manevi yaşam alanlarını derinden etkilemiştir. Türkiye’de COVID-19’un etkili olduğu dönemde astroloji de pandeminin yarattığı manevi boşluktan sızarak sosyal medyanın gündemi haline gelmiştir. Geleneksel dönemde gazetelerin fal köşelerine sıkıştırılan astroloji, modern dönemde sosyal medya ve TV programlarında kişinin geleceğine ve karakterine yönelik tahlil ve tahminlerle yükselişe geçmiştir. Birey ve toplumun geleceğinin, gökyüzündeki gezegenler ve yıldızların hareketleriyle ilişkili olduğunu öne süren astrologların pandemiyle ilgili tahminleri, sorunlarına manevi bir çözüm arayışı içinde olanların ilgisini arttırmıştır. Aralık 2019 yılında Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek Yılbaşı Özel programı ve bu programın konuklarından Öner Döşer ve Dinçer Güner’in COVID-19 pandemisiyle ilgili iddiaları, Türkiye’nin astroloji tarihine damgasını vuran bir sürece eşlik etmiştir. Bu program, astroloji takipçilerinin uzun bir süre etkisinde kaldığı bir dönüm noktasını başlatmıştır. Çalışmamızda popüler hale gelmiş iki astroloğun sosyal medya üzerinden sıklıkla konuşulan COVID-19 pandemisine ilişkin gelecek tahminlerine yönelik takipçi yorumlarının mevcut durumunun bir resmi verilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda söz konusu TV programı, özellikle pandeminin birey üzerinde yarattığı etkinin anlaşılması bakımından oldukça önemlidir. Nitekim pandemi sürecinin takipçiler üzerinde yarattığı manevi bir eksikliği, programa konuk olan astrologların tahminlerine sosyal medya üzerinden verilen tepkilerde açıkça görmek mümkündür. Araştırmamızda takipçi yorumlarından da anlaşılacağı üzere pandeminin etkisiyle oluşan manevi çatlakların doldurulmasında astroloji, âdeta bir telafi mekanizması haline gelmiştir. Pandemi sürecinde takipçilerin manevi eksikliklerini telafi etme ihtiyacı, onları astrolojiye ve astrologlara yönlendirmiştir. Bu anlamda araştırmamız, COVID-19 pandemisinin takipçiler üzerindeki etkilerinin astrolojik yansımalarını gözler önüne sermesi açısından ilgili literatürdeki eksikleri gidermede sosyal bilimler alanına katkı sağlamayı amaçlamıştır.

İndir

Yayınlanmış

2021-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

GÜL, H. (2021). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Sosyal Medya Üzerinden Astrolojiye Sosyolojik Bir Bakış. Trk Dergisi, 2(2), 16–34. https://doi.org/10.5281/zenodo.5810742