Dramaya Başlamak 4-11


Özet Görüntüleme: 365 / PDF İndirme: 322

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.5806688

Anahtar Kelimeler:

Drama, Dil Eğitimi, Türkçe, Öğretmen, Joe Winston, Miles Tandy

Özet

2019 yılında Prof. Dr. Ömer Adıgüzel editörlüğünde Doç. Dr. Perihan Korkut’un çevirisiyle Türkçeye kazandırılan kitabın Türkiye’de dramanın gelişimine önemli bir katkı sunması beklenmektedir. Dramaya Başlamak 4-11 kitabının amacı; okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerine drama öğretiminin temel esaslarını tanıtmak, onlara dramanın başlangıç noktalarını verebilecek birçok örnek sunmak ve kendi drama uygulamalarını geliştirmeleri için açık, işe yarar, kuram ve uygulamayı bütünleştiren bir yaklaşım ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde yazılan kitabın hedef kitlesini; okul öncesi öğretmenleri, ilkokul öğretmenleri, drama eğitmenleri ve dramaya yeni başlayanlar oluşturmaktadır. Sonuç olarak Dramaya Başlamak 4- 11 kitabının, okulöncesi ve ilkokul öğretmenlerinin drama öğretim bilgilerini artıracak, onlara yol gösterecek nitelikli bir kaynak olduğu söylenebilir. Çünkü dramanın temel terimleri ve yapılandırılması uygulanabilir bir biçimde ele alınmıştır. Dramanın dinamik, sürekli değişen ve gelişen bir alan olduğu düşünülürse drama ile ilgilenen öğretmenlerin; drama konusunda kendilerini yenileyebileceği ve her öğretmenin rahatlıkla faydalanabileceği, kuram ile uygulamanın eş zamanlı yürüdüğü, aynı zamanda dramanın hem uluslararası alanda hem de Türkiye’deki gelişimine önemli katkılar sunabilecek nitelikli bir kaynak olarak değerlendirilebilir.

İndir

Yayınlanmış

2021-12-28

Nasıl Atıf Yapılır

KOÇYİĞİT, S. (2021). Dramaya Başlamak 4-11. Trk Dergisi, 2(2), 91–96. https://doi.org/10.5281/zenodo.5806688